ПРАВИЛА ОПЛАТИ ПОЖЕРТВУВАНЬ
Визначення

Компанія - ФОП Боборикін Андрій Ігорович; ЄДРПОУ 3193923572; адреса: м.Київ, вул. Гончара 24-б, кв. 19

Платіжна система - LiqPay або Payoneer - спеціальний веб-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі і переводити гроші, отримані від Користувача Компанією. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Пожертвування - перерахування Компанії грошових коштів з метою її фінансової або іншої підтримки в будь-якому розмірі - на розсуд Користувача.

Користувач - фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та/або його окремих матеріалів, дієздатна і досягла 18 років.

Правила - дані Правила оплати (здійснення добровільних безповоротних платежів на користь Компанії).

Умови внесення пожертвувань

1. Користувач має можливість внести Пожертвування на користь Компанії на добровільній основі в розмірі фіксованої щомісячної або одноразової суми грошових коштів (конкретний розмір Пожертвувань Користувач визначає самостійно на власний розсуд).

2. Доступні способи переказу грошових кошти (Пожертвувань):
- перерахування коштів за допомогою LiqPay
- перерахування коштів через краудфандінговую майданчик Patreon

3. Здійснюючи Пожертвування (перераховуючи кошти на користь Компанії), Користувач погоджується, що він робить його добровільно, свідомо і цілеспрямовано, що він не був введений в оману Компанією стосовно мети/розміру і повернення свого платежу. Також, здійснюючи Пожертвування, він підтверджує, що ознайомився з даними Правилами, згоден з ними і не буде пред'являти Компанії ніяких претензій/позовів ні в теперішньому часі, ні в майбутньому.

4. Внесення Користувачем грошових коштів в якості Пожертвування є одностороннім безповоротним перерахування таких коштів Компанії Користувачем. Здійснюючи Пожертвування, Користувач підтверджує, що є дієздатним особою, яка має право розпоряджатися грошовими коштами, що перераховуються Компанії.

5. Компанія не несе відповідальності за помилки (в тому числі, технічні), збої або неточності в роботі, а також будь-які інші дії/бездіяльності з боку платіжних систем, банків і майданчика Patreon.

6. Компанія не повертає Користувачеві внесені ним Пожертви ні за яких обставин, включаючи помилково або невірно вчинені ним оплати.

7. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення користувачів змінювати Правила. Оновлені/змінені Правила будуть публікуватися на amnesia.in.ua/donate_rules. Вступати в силу вони будуть з моменту опублікування таких змін/оновлення.

8. В разі нереалізації проекту Компанія призупинить щомісячні підписки користувачів.

9. В разі збору суми, що перевищує цільову (50 тисяч гривень на місяць), надлишки будуть направлені на збільшення гонорарів авторам статей.

10. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних платіжної картки та іншої інформації, зазначеної ним при здійсненні Пожертвування.